Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Mestisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 19/014/23
19/014/23
36 605,38 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mestisko
14. November 2023
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
0000
2 636,40 € Róbert Sadiv-RES Obec Mestisko
23. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
000
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mestisko
10. Október 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
7/2023
Doplnená
35 088,72 € GAS-MG,spol.s.r.o. Obec Mestisko
18. September 2023
Dodatok č. 1
Dodatok k IROP-CLLD-Q002-512-003-014
32 879,99 € Občianske združenie Dukla Obec Mestisko
8. September 2023
Zhodnotenie stavebných prác
01/08/2023
32 879,99 € IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Mestisko
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1105/2023/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Mestisko
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí finan
IROP-CLLD-Q002-512-003-014
35 474,33 € Občianske združenie Dukla Obec Mestisko
28. Júl 2023
poskytnútie nenávratného finančného príspevku
5/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Mestisko
4. Júl 2023
Municipálny úver
19/009/22
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mestisko
17. Máj 2023
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
5
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Mestisko
18. Apríl 2023
odchyt túlavých zvierat
3/2023
130,00 € Občianské združenie Druhá šanca Obec Mestisko
31. Marec 2023
nákladanie s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu
"2/2023"
0,00 € FÚRA,s.r.o. Obec Mestisko
6. Marec 2023
rozšírenie verejného osvetlenia
2/2023
1 680,00 € Ing. Michal Kleban-ELEC-MK Obec Mestisko
5. Marec 2023
poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu
4/2023
0,00 € FÚRA,s.r.o. Obec Mestisko
23. Február 2023
Poistenie majetku
PP01
187,97 € Obec Mestisko Allianz- Slovenská poisťovňa
23. Február 2023
Príprava a realizácia prác
1/2023
3 492,00 € Obec Mestisko Róbert Sadiv-RES
8. Február 2023
Municipálny úver
19/002/21
18 453,63 € Obec Mestisko Prima banka Slovensko, a.s.
28. December 2022
poskytovanie audítorských služieb
032022
840,00 € Obec Mestisko Petráš audítorská s.r.o.
28. December 2022
prevod výpočtovej techniky
6/2022
0,00 € Obec Mestisko DEUS,