Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Úrazové poistenie UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU - Poistná zmluva
139/2023
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
45/2023
150,00 € Martin Macejko Mesto Spišské Vlachy
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
39/2024
150,00 € UMAKOV Group, a. s. Mesto Spišské Vlachy
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
27/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Miroslava Spišáková
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Adriana Krzeminská, Juraj Berger
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
29/2023
146,40 € Mesto Spišské Vlachy Adriana Suchá, Ján Suchý
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 162/2022
162/2022
136,00 € Mesto Spišské Vlachy Baluchová Klaudia
9. Január 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 00329657/000/2023
170/2023
132,00 € INISOFT s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
9. November 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
138/2023
Doplnená
139,12 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišské Vlachy
15. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 1248226841
26/2024
120,49 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 309/2022
309/2022
102,00 € Mesto Spišské Vlachy Tindira Jozef
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
07/2024
101,25 € Mesto Spišské Vlachy Marek Lorinc, Viera Lorincová
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
123/2023
101,07 € Mesto Spišské Vlachy Ján Kicko, Lucia Kicková
13. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 03/2022
032022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Miloš Bendík
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 062/2022
062/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy MVDr. Ján Teplán
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 093/2022
093/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Šimková Mária
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 074/2022
074/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 075/2022
075/2022
100,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
11. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zameranej na Ochranu pred požiarmi zo dňa 03. 01. 2011
86/2022
100,00 € BOZPPO Regina Maliňáková Mesto Spišské Vlachy
11. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zameranej na Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo dňa 03. 01. 2011
87/2022
100,00 € BOZPPO Regina Maliňáková Mesto Spišské Vlachy