Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 002/2024
002/2024
300,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Jánoš Richard
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
51/2024
300,00 € Jozef Čurilla Mesto Spišské Vlachy
3. November 2023
Zmluva č. 02/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
133/2023
273,84 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 04/D/2023
109/2023
250,00 € Mesto Spišské Vlachy Galmus turisticko lyžiarsky klub Spišské Vlachy
25. Máj 2022
Zmluva o účinkovaní
Zmluva o účinkovaní
240,00 € Jozef Čurilla Mesto Spišské Vlachy
8. Apríl 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
45/2022
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
7. Február 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
11/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
3. November 2023
Zmluva č. 03/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
134/2023
205,38 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
32/2024
204,62 € JUDr. Lukáš SKURKA, advokát Mesto Spišské Vlachy
14. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
24/2023
203,41 € Mgr. Jaroslav Martiňuk Mesto Spišské Vlachy
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
042022
200,00 € Mesto Spišské Vlachy GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB
5. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
47/2023
200,00 € Roman Vitkovský Mesto Spišské Vlachy
16. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
66/2023
200,00 € Ján Filip Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
160/2023
200,00 € Ján Grega Mesto Spišské Vlachy
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 120/2022
120/2022
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Dluhošová Marcela
15. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
54/2023
170,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 011/2024
011/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Anna
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 016/2024
016/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Pastorková Anna
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 017/2024
017/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Šimková Mária
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 020/2024
020/2024
170,00 € Mesto Spišské Vlachy Bečker Pavol