Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
153/2023
662,13 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Petra Gmucová
20. Október 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
125/2023
660,00 € Seniorvital, n.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 05/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
108/2022
610,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišské Vlachy
4. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
48/2023
600,00 € Eva Tomčíková Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
75/2022
567,54 € Mesto Spišské Vlachy Peter Soboňa
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
50/2024
550,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 09 D/ 2023
88/2023
500,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 06/D/2023
107/2023
500,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2. Február 2024
DAROVACIA ZMLUVA č.5/2024
10/2024
500,00 € Heneken Helps Mesto Spišské Vlachy
26. Jún 2024
DAROVACIA ZMLUVA č.25/2024
54/2024
500,00 € Heneken Helps Mesto Spišské Vlachy
22. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
67/2023
450,00 € MVDr. Ivan Miklóšik Mesto Spišské Vlachy
2. August 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
100/2023
450,00 € Vladimír Kubovčík Mesto Spišské Vlachy
17. Január 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
03/2024
411,13 € Komunálna poisťovňa,a.s. Mesto Spišské Vlachy
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 11/D/2023
121/2023
400,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie ZAHURA PH
27. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
78/2022
346,83 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Lívia Perunová
16. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
69/2022
340,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavol Kolej, Andrea Kolejová
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
34/2024
329,00 € Dominika Kovalová Mesto Spišské Vlachy
2. Február 2023
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
14/2023
320,00 € Erik Figmik Mesto Spišské Vlachy
8. Február 2023
Darovacia zmluva
16/2023
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
25. September 2023
DOHODA o spolupráci pri príprave a realizácii XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
116/2023
300,00 € Občianske združenie MUSICA NOBILIS Mesto Spišské Vlachy