Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Mandátna zmluva
57/2022
2 800,00 € Ing. Katarína Koporová Mesto Spišské Vlachy
8. August 2023
Zámenná zmluva
98/2023
2 553,93 € Mgr. Oľga Jacková Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/44/054/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
21/2024
2 543,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03875
94/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 03/D/2023
59/2023
2 500,00 € Mesto Spišské Vlachy AKADÉMIA Spišské Vlachy
20. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO NA VYTVORENIE UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE UMELECKÉHO VÝKONU
53/2024
2 500,00 € Matej Palidrab Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva č. 03/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
110/2022
2 400,00 € PRO VITAE, n.o. Mesto Spišské Vlachy
30. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
79/2022
2 173,25 € Mesto Spišské Vlachy eRVe, s.r.o.
21. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
81/2022
2 017,92 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
25. Máj 2022
Zmluva o účinkovaní
54/2022
2 000,00 € Slovenská jazzová spoločnosť Mesto Spišské Vlachy
19. Jún 2024
Zmluva o účinkovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka
52/2024
2 000,00 € Richard Brunovský Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2024
Zmluva č. 02/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
55/2024
1 992,84 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Spišské Vlachy
19. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
56/2023
1 860,27 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Matúš Baloga
15. Máj 2023
Darovacia zmluva 2023/ ORG - 3
55/2023
1 844,00 € WellGiving, o.z. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
74/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
75/2023
1 800,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
24. Júl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
92/2023
1 800,00 € Ing. Jaroslav Bašista – stavebný dozor, projektovanie stavieb Mesto Spišské Vlachy
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
49/2022
1 671,09 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Danica Kočišová
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2024
1 500,00 € Ing. Angela Vysopalová, PhD. Mesto Spišské Vlachy
16. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
70/2022
1 400,00 € Mesto Spišské Vlachy Ján Nagy