Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
112/2023
6 306,00 € Mesto Spišské Vlachy Rastislav Kuchár, Mgr. Stela Kuchárová
10. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
50/2023
5 549,28 € Mesto Spišské Vlachy Daniel Krauz a Ing. Soňa Krauzová
4. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022
1/2022
5 000,00 € Ing. Jaroslav Bašista Mesto Spišské Vlachy
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
31/2023
4 887,15 € Mesto Spišské Vlachy Peter Pobiecký, Ing. Janka Pobiecká
6. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
156/2023
4 875,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Spišské Vlachy
13. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
60/2023
4 697,97 € Mesto Spišské Vlachy Mikuláš Filip, Mária Blaščáková
6. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
154/2023
4 477,26 € Mesto Spišské Vlachy Marián Baloga, Ing. Eva Balogová
2. August 2022
Zmluva o dielo na externé riadenie projektu
84/2022
4 428,00 € RamontBuilding s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
24. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
53/2022
4 319,61 € Mesto Spišské Vlachy Peter Klocek
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
43/2022
3 657,48 € Mesto Spišské Vlachy Ladislav Pastorek, Melinda Pastorek
17. Október 2022
Mandátna zmluva
102/2022
3 600,00 € Ing. Jaroslav Bašista Mesto Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 07 D/ 2023
86/2023
3 500,00 € Mesto Spišské Vlachy Spišský Lukostrelecký Klub
6. November 2023
Dohoda č: 23/44/054/272 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
136/2023
3 490,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
73/2022
3 468,30 € Mesto Spišské Vlachy Štefan Smolej a Mária Smolejová
25. September 2023
Dohoda č: 23/44/054/1194 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
115/2023
3 285,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
13. Máj 2022
Zmluva poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220720
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Spišské Vlachy
31. Máj 2022
Zmluva o nájme
65/2022
3 000,00 € Mesto Spišské Vlachy Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.
12. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0767 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
51/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Mesto Spišské Vlachy
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 vedená v zozname zmlúv poskytovaných dotácii Mestom Spišské Vlachy za kalendárny rok 2023 pod číslom 02/D/2023
85/2023
3 000,00 € Mesto Spišské Vlachy Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy
24. Apríl 2024
ZMLUVA č. 324 0774 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
28/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Spišské Vlachy