Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 32/2023
32/2023
38 052,24 € Baribal s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 17012022A
26/2023
34 000,00 € Cunami, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
120/2023
33 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
147/2023
32 317,02 € TOZDA s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO číslo: 4905.3062051KKO
155/2023
25 012,36 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
16. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre IBV Malé pole, Spišské Vlachy
65/2023
24 000,00 € ARLAND s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
90/2023
24 000,00 € Ing. Silvia Balková Mesto Spišské Vlachy
26. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
60/2022
22 417,83 € Mesto Spišské Vlachy Maroš Ondriš
6. Október 2022
Mandátna zmluva
101/2022
11 950,00 € Ing. Katarína Koporová Mesto Spišské Vlachy
6. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
135/2023
11 792,22 € Mesto Spišské Vlachy Martin Babík, Mgr. Viera Babíková Kalafusová
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
63/2023
11 760,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2022
Dohoda o urovnaní
68/2022
11 565,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok SNV Mesto Spišské Vlachy
27. Október 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
128/2023
11 130,09 € Mesto Spišské Vlachy Jaroslav Matúš
5. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
85/2022
10 247,25 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Milan Antolík
2. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
131/2023
9 933,31 € CORA GASTRO, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
111/2023
9 837,36 € Mesto Spišské Vlachy Peter Maskaľ, Mária Maskaľová
21. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
41/2023
8 859,93 € Mesto Spišské Vlachy Miriam Hoščuková
25. Máj 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
7 630,26 € Mesto Spišské Vlachy Pavol Maťašovský a Milada Maťašovská
30. Október 2023
Dodatok č.5 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
129/2023
7 572,97 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
7. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
112/2023
6 306,00 € Mesto Spišské Vlachy Rastislav Kuchár, Mgr. Stela Kuchárová