Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-41
57/202
102 781,53 € Fond na podporu športu Mesto Spišské Vlachy
15. Január 2024
Zmluva o pôžičke
02/2024
100 000,00 € Active property s.r.o Mesto Spišské Vlachy
24. Apríl 2024
Dohoda č. 2024/KE/032 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
29/2024
95 064,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mesto Spišské Vlachy
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
106/2023
Doplnená
81 600,00 € I.K.V. Projekcia, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
105/2023
Doplnená
81 000,00 € A.K.V. Projekcia s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
2. November 2023
KÚPNA ZMLUVA
132/2023
74 339,62 € CORA GASTRO, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
26. Júl 2023
KÚPNA ZMLUVA
95/2023
Doplnená
71 690,40 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA 001-2023
64/2023
71 304,00 € PROCAR, a.s. Mesto Spišské Vlachy
15. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
35/2024
68 200,00 € I.K.V. Projekcia s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
1. Február 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004284
07/2023
67 919,76 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO Č. ZMLT-2023-341-000002
81/2023
61 920,00 € KOOR Východ s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
22. November 2023
ZMLUVA O DIELO
146/2023
52 147,79 € BRANO, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
18. August 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-560/2022
83/2022
45 445,60 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
25. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-302/2022
116/2022
45 445,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
19. September 2023
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021
113/2023
45 172,16 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Spišské Vlachy
11. Január 2024
DODATOK č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019- 002948 zo dňa zo dňa 7. októbra 2019, k dodatočnému poskytnutému príspevku č. 2
174/2023
41 550,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Mesto Spišské Vlachy
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
42/2023
40 000,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
24. Júl 2023
Kúpna zmluva
94/2023
40 000,00 € Mgr. Vladimír Mravec Mesto Spišské Vlachy
17. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062052DDV
144/2023
38 915,88 € Eurovia SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
21. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 32/2023
32/2023
38 052,24 € Baribal s. r. o. Mesto Spišské Vlachy