Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 077/2022
077/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Lesňáková Marta
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104/2022
104/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Anna
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 160/2022
160/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Labancová Katarína
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193/2022
193/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 267/2022
267/2022
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Krigovská Anna
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 021/2023
021/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Alena
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2023
080/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102/2023
102/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Šebestová Margita
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2023
130/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/2023
136/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Bardovičová Marta
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 158/2023
158/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Poľáček František
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Mestského úradu
09/2024
10,00 € Mesto Spišské Vlachy ANPEK OPTIX s. r. o.
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 068/2022
068/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 069/2022
069/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2022
128/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Vantuchová Mária
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2022
132/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Slezáková Kristína
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 216/2022
216/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Matz Ondrej
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291/2022
291/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybárová Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 317/2022
317/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Madejová Eva