Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
08/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
17. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
23. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
14/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri Základnej sv. J. Krstiteľa
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
10/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
11/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
16/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
12/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
10. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
18/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
1. Júl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
19/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy DHZ Spišské Vlachy
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/2022
221/22022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/2022
247/2022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2023
119/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2023
138/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2023
139/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
12. September 2022
Dohoda o nájme pozemkov číslo 166/2022/ÚKSÚP
92/2022
6,00 € Mesto Spišské Vlachy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
8. November 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
113/2022
6,50 € Mesto Spišské Vlachy Mesto Krompachy
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110/2022
110/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Gaborčíková Jolana
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/2022
111/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2022
112/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2022
125/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Jiřina