Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
02/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
03/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
8. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
04/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Spišské Vlachy
9. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
052024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia
16. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
06/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
21. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
07/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
4. Marec 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
08/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
17. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/2022
221/22022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/2022
247/2022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2023
119/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2023
138/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2023
139/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
12. September 2022
Dohoda o nájme pozemkov číslo 166/2022/ÚKSÚP
92/2022
6,00 € Mesto Spišské Vlachy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
8. November 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
113/2022
6,50 € Mesto Spišské Vlachy Mesto Krompachy
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110/2022
110/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Gaborčíková Jolana
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/2022
111/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2022
112/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2022
125/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Jiřina
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 170/2022
170/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena