Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
10/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Verbena, o.z.
21. September 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 12/2022
12/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy 1
11. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
14/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5
19. Október 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
15/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum voľného času
28. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
106/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran
2. November 2022
Nájomná zmluva č. _215/05/2022/SNV
88/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Košický samosprávny kraj - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
8. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
19/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
10. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
20/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
10. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
21/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanskodemokratický klub Spišská Nová Ves
14. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
22/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum voľného času
14. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
23/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola sv. J. Krstiteľa
25. November 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
24/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
9. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
25/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
22. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
26/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy OZ Dychová hudba Vlašanka
29. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
27/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
3. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
28/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Spišský lukostrelecký klub
19. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
01/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
02/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Galmus turisticko lyžiarsky klub Spišské Vlachy
8. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu 04/2023
04/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. J. Krstiteľa
15. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
05/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5