Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
162/2023
0,00 € Milan Barlog Mesto Spišské Vlachy
13. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
163/2023
0,00 € Martin Furmanik Mesto Spišské Vlachy
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
165/2023
0,00 € Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Mesto Spišské Vlachy
21. December 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
166/2023
0,00 € Obec Vojkovce Mesto Spišské Vlachy
28. December 2023
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ č. 15/2024
167/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
171/2023
0,00 € Obec Slatvina Mesto Spišské Vlachy
9. Január 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
172/2023
0,00 € Obec Kolinovce Mesto Spišské Vlachy
19. Január 2024
Zmluva o úhrade odplaty za dodávku pitnej vody
05/2024
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Jozef Mižigár
14. Február 2024
Zmluva o likvidácii odpadových vôd
12/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
19. Február 2024
Zmluva o výkone funkcie konateľa
13/2024
0,00 € Mestské lesy a majetky spol. s r. o. Mesto Spišské Vlachy
28. Február 2024
Zmluva o spoločnom obecnom úrade č. 551 /2023
16/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
27. Marec 2024
Zmluva č. VMI1412202316
22/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
DOHODA č. 2119742024 o množstvovom zbere odpadu
242024
0,00 € KAJANEDA s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
28. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania pre seniorov
25/2024
0,00 € KAJANEDA s. r. o Mesto Spišské Vlachy
26. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 05/2022
05/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
27. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
06/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola sv. J. Krstiteľa
28. Apríl 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 07/2022
07/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
15. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu 08/2022
08/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
20. Jún 2022
Zmluva o nájme pre umiestnenie Z-Boxu
74/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Packeta Slovakia, s.r.o.
24. Jún 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
09/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola