Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 042/2023
042/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Mária
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 043/2023
043/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Holba Pavel
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 046/2023
046/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fujaková Jana
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 049/2023
049/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Girba Dušan
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 050/2023
050/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahurancová Magdaléna
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 051/2023
051/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy MUDr. Smiková Renáta
8. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 052/2023
052/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzurillová Slávka
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 055/2023
055/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gonda Martin
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 059/2023
059/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Badaničová Mária
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 061/2023
061/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Grega Viliam
28. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 062/2023
062/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mnich Pavol
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 067/2023
067/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Michalková Anna
29. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 069/2023
069/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gmucová Terézia
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 071/2023
071/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Proks Ondrej
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 073/2023
073/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Krištofčo Ján
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 064/2022
064/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Čižmariková Dobroslava
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 081/2023
081/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 083/2023
083/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fecko Stanislav
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 089/2023
089/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kandrová Elena
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 090/2023
090/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Štiavnická Júlia