Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 324/2022
324/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Balogová Marta
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 325/2022
325/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaľavská Marta
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 327/2022
327/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pacovská Kristína
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 002/2023
002/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Zavilla Ladislav
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 003/2023
003/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Zavilla Ladislav
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 005/2023
005/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolský František
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 009/2023
009/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzurilla Jaroslav
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 010/2023
010/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Deptová Emília
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 011/2023
011/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzurilla Štefan
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 014/2023
014/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Borodáčová Mária
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 016/2023
016/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavľaková Marta
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 017/2023
017/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurillová Lýdia
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 023/2023
023/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 020/2023
020/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Cmorejová Jarmila
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 029/2023
029/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Veinper Marián
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 034/2023
034/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Macejková Marta
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 035/2023
035/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Želinská Lucia
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 038/2023
038/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Neupauerová Margita
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 040/2023
040/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Polák Jozef
7. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 041/2023
041/2023
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Deptová Júlia