Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 242/2022
242/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavský Igor
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 190/2022
190/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdáková Daniela
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 191/2022
191/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Koperdáková Daniela
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 244/2022
244/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Žihalová Jana
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 246/2022
246/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/2022
239/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kotíková Anna
6. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 250/2022
250/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy PhD. RNDr. Jurečková Jana
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 228/2022
228/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Maro Ján
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 248/2022
248/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Hrivňáková Oľga
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 249/2022
249/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Hrivňáková Oľga
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 251/2022
251/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vujčíková Silvia
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 254/2022
254/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kleščová Mária
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 256/2022
256/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Pikla Marek
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 262/2022
262/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Forgáčová Edita
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263/2022
263/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gondová Klára
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 264/2022
264/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Novysedláková Erika
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/2022
270/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Daniš Ladislav
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/2022
272/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gavinová Tomajková Elena
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 274/2022
274/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kollárová Alžbeta
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 277/2022
277/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zabielný František