Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 171/2022
171/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 175/2022
175/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Medvecová Margita
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 181/2022
181/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Galušková Gabriela
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 183/2022
183/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Hromčová Paulína
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/2022
135/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Uhlár Marián
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 186/2022
186/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. Ľubica Šťastná
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/2022
192/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195/2022
195/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Klocková Gabriela
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/2022
196/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kandriková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/2022
197/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Šrenkelová Alžbeta
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 199/2022
199/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Zabielný Peter
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201/2022
201/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vojtková Erika
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202/2022
202/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Legárt Vladimír
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 203/2022
203/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Olšavská Miroslava
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205/2022
205/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206/2022
206/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kresťanková Magdaléna
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 210/2022
210/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lopatka Pavol
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211/2022
211/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Meľuch Jozef
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 212/2022
212/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Marci Bartolomej
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 213/2022
213/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mindžák Ján