Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2022
108/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolská Eva
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2022
109/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Nagy Miroslav
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 090/2022
090/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Takáčová Gabriela
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114/2022
114/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Biroščák Milan
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2022
119/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Škuta Bohumír
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2022
123/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Schutzová Magdaléna
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/2022
124/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ďugasová Mária
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/2022
127/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Vantuchová Mária
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2022
130/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Gurčík Anton
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2022
131/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Smetanová Mária
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2022
133/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomaško Viliam
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2022
138/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Mária Suchá
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2022
139/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Mária Suchá
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148/2022
148/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Chlebovec Ján
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 151/2022
151/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lazorová Katarína
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155/2022
155/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Melegová Anna
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 159/2022
159/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kleščová Anna
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2022
163/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Mária
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 164/2022
164/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kotradyová Daniela
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 166/2022
166/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Grunarmelová Ivana