Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 070/2022
070/2022
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2023
163/2023
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Živčák Vladimír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 059/2022
059/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolský Ľubomír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 066/2022
066/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Fabiola
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 078/2022
078/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lesňáková Marta
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 079/2022
079/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaľavská Katarína
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2022
080/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Anna
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 076/2022
076/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Piklová Martina
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 084/2022
084/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fanišík Erik
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 088/2022
088/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy RNDr. Ondrejčák František
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 085/2022
085/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Šofranková Helena
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 086/2022
086/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Šofranková Helena
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 097/2022
097/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Chandogová Edita
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 098/2022
098/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Kožár Jozef
4. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/2022
100/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fecková Mária
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 072/2022
072/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 073/2022
073/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 087/2022
087/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Štefan
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/2022
108/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolská Eva
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/2022
109/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Nagy Miroslav