Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 068/2023
068/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kaletová Jarmila
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 076/2023
076/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Dudíková Ľubica
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 077/2023
078/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Daniela
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 079/2023
079/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zahradníková Daniela
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 103/2023
103/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Cvengroš Juraj
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2023
128/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2023
129/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2023
131/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/2023
135/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Rozmušová Veronika
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 140/2023
140/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Mgr. Róbert Pavlík
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/2023
150/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Čuban Milan
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 146/2023
146/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy MgA. Pallesitz Alexander
11. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/2023
161/2023
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sczcureková Anastázia
8. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012-POH
111/2022
17,35 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 - POH
130/2022
18,29 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 070/2022
070/2022
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 163/2023
163/2023
28,00 € Mesto Spišské Vlachy Živčák Vladimír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 059/2022
059/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolský Ľubomír
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 066/2022
066/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkašová Fabiola
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 078/2022
078/2022
34,00 € Mesto Spišské Vlachy Lesňáková Marta