Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 226/2022
226/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/2022
227/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Jonásová Žofia
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/2022
232/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kišová Anna
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/2022
234/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zacherová Dária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/2022
240/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Klapáč Ján
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243/2022
243/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Richnavský Igor
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 245/2022
245/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Novotná Monika
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 252/2022
252/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Vujčíková Silvia
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 259/2022
259/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Piklová Dobroslava
7. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 261/2022
261/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Pavlikovič Ján
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 271/2022
271/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bačová Mária
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273/2022
273/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Gavinová Tomajková Elena
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/2022
280/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bečker Pavol
16. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/2022
281/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Martin Kapsz Cmorejová
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 265/2022
265/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Goliášová Margita
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 293/2022
293/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Uhrin Emil
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 295/2022
295/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sminčáková Elena
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 308/2022
308/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Tindira Jozef
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 310/2022
310/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Šofranková Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 316/2022
316/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Bobko Peter