Centrálny register zmlúv

Obec Bzenov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Mandátna zmluva
4/2024
5 000,00 € Elli consulting s.r.o. Obec Bzenov
17. Jún 2024
Dodatok č. 917/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 917/CC/23
Dodatok č. 917/CC/23-D1
20 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Bzenov
3. Jún 2024
Zmluva o dielo
3/2024
700,00 € W-ecopower, s.r.o. Obec Bzenov
19. Apríl 2024
Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
0,00 € Mesto Prešov Obec Bzenov
9. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/37/054/120
678,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Bzenov
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2/2024
0,00 € NATUR-PACK,a.s. Obec Bzenov
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
Č. 1/2024
9 750,00 € Ing.arch. Michal Olejňák Obec Bzenov
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
1424 307
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bzenov
22. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/ORL2026
0,00 € Obec Bzenov ESPIK Group, s.r.o.
7. Február 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty
24K776004
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Bzenov
18. December 2023
Darovacia zmluva
SITB-002-2023/001354-007
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
15. December 2023
Zmluva o nájme
15122023
15,30 € Slovak Telekom, a.s. Obec Bzenov
13. December 2023
Zmluva o pripojení
24ZVS0000036828K
0,00 € VSD, a.s. Obec Bzenov
8. December 2023
Mandátna zmluva
07122023
1 600,00 € ING. Dominik Hossa Obec Bzenov
8. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve
06122023
0,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Bzenov
4. December 2023
Dodatok 1/2024
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Bzenov
10. November 2023
Poistná zmluvy
5190060804
3,25 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Bzenov
10. November 2023
Poistná zmluva
5190060803
3,25 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Bzenov
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I.
427/2023
663 716,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bzenov
8. November 2023
Poistná zmluva
2409271358
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Bzenov