Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.05/2021/BD
NAJ_017/2023
0,00 € Jakabová Lívia Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.09/2022/BD16
NAJ_016/2023
0,00 € Hamerský Roman Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.03/2021/BD16
NAJ_022/2023
0,00 € Stabrilová Alžbeta Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2013/OcÚ
NAJ_023/2023
0,00 € Progres Company s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2018
NAJ_024/2023
0,00 € Bc. Veronika Adamkovič - Veve Studio Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2006/OZS
NAJ_025/2023
0,00 € DENTIS s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.02.2020
NAJ_028/2023
0,00 € Bačenková Alexandra Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2022/OZS
NAJ_027/2023
0,00 € MANUS-MEDIC, s.r.o. Obec Slanec
30. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.10.2015
NAJ_026/2023
0,00 € TOLKA, s.r.o. Obec Slanec
13. Júl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
INE_009/2023
0,00 € KORMAR’S Houses s. r. o. Obec Slanec
13. Júl 2023
Umluva o prenájme
NAJ_029/2023
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. Obec Slanec
22. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí právnej služby
ZS_020/2023
0,00 € JUDr. Renáta Smajdová, advokátka Obec Slanec
25. Júl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_004/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slanec
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2022/OZS
NAJ_031/2023
0,00 € GYO LIFE s.r.o. Obec Slanec
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2022/OZS
NAJ_032/2023
0,00 € GO- PED, s.r.o. Obec Slanec
1. August 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_005/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slanec
3. August 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 002/2023
ZOD_006/2023
0,00 € Ján Perháč Obec Slanec
26. August 2023
Zmluva č.2023 KGR POP3MŠ PKPO 266 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
INE_010/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Slanec
26. August 2023
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 675 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
INE_011/2023
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Slanec
9. September 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy adistibícii elektriny
ENT_002/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slanec