Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-KE-VO-119/2023
INE_007/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o dielo č.6/23/ECR
ZOD_003/2023
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
ENT_001/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Slanec
6. Jún 2023
Dodatok č.02 k Zmluve o spolupráci č.MK-4750/2022-323/19849
INE_008/2023
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Slanec
13. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS_016/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slanec
16. Jún 2023
Dodatok č.1
ZOD_004/2023
0,00 € Ján Perháč Obec Slanec
24. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 24.06.2021
ZS_019/2023
0,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.11/2021/BD16
NAJ_007/2023
0,00 € Kudla Jozef Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.13/2022/BD16
NAJ_008/2023
0,00 € Hamerská Alexandra Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.07/2022/BD16
NAJ_015/2023
0,00 € Szakácsová Jana Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.12/2023/BD16
NAJ_014/2023
0,00 € Peko Ladislav Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.08/2021/BD16
NAJ_013/2023
0,00 € Burák Radoslav Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.06/2021/BD16
NAJ_012/2023
0,00 € Janočko Milan Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.10/2022/BD16
NAJ_011/2023
0,00 € Szakács Marek Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.15/2022/BD16
NAJ_010/2023
0,00 € Rusnáková Štefánia Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.14/2021/BD16
NAJ_009/2023
0,00 € Valášek Erik Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.16/2022/BD16
NAJ_021/2023
0,00 € Molnár Milan Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 01/2022/BD16
NAJ_020/2023
0,00 € Bačenková Alexandra Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.2/2020/BD16
NAJ_019/2023
0,00 € Šalatová Mária Obec Slanec
29. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2021/BD16
NAJ_018/2023
0,00 € Vasiľ František Obec Slanec