Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2023
Nájomná zmluva č.21052023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_004/2023
35,00 € Knapiková Monika, Mgr. Obec Slanec
20. Máj 2023
Nájomná zmluva č.21052023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_004/2023
35,00 € Knapiková Monika, Mgr. Obec Slanec
13. Júl 2023
Nájomná zmluva č.15072023/RO
NAJ_030/2023
35,00 € Maťo Štefan Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2022
HRB_008/2022
25,00 € Varga Jaroslav Obec Slanec
15. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_009/2022
25,00 € Kováč Ján Obec Slanec
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_001/2023
25,00 € Bödiová Patrícia Obec Slanec
11. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.4/2022
HRB_004/2022
25,00 € Kováčová Zlata Obec Slanec
11. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.3/2022
HRB_003/2022
25,00 € Kováčová Zlata Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_004/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájmé hrobového miesta
HRB_005/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_006/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
11. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_007/2023
25,00 € Piroščák Ondrej Obec Slanec
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2024
HRB_001/2024
25,00 € Šimko Ladislav Obec Slanec
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
HRB_002/2024
25,00 € Gorej Roman Obec Slanec
28. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_008/2022
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
ENT_002/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600468305 pre odberateľov kategórie Podnikateľ-Maloodber
ENT_003/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS_016/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec