Centrálny register zmlúv

Obec Slanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Príkazná zmluva č.VO/12/03/2022/PL
INE_005/2022
200,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Slanec
28. December 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
ZS_002/2023
180,00 € MMPR, s.r.o. Obec Slanec
25. Január 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
ZS_004/2023
105,60 € MEDIATEL spol.s r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZOD_002/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
28. September 2022
Licenčná zmluva
ZS_015/2022
90,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-zber jedlých olejov a tukov
ZS_019/2022
72,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb-zber jedlých olejov a tukov
ZS_019/2022
72,00 € KOSIT a.s. Obec Slanec
26. Október 2023
Poistenie terminálu
ZS_028/2023
66,00 € MAXIMA pojišťovna, a.s. Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.03092022/RO
NAJ_011/2022
60,00 € Kináč Jozef Obec Slanec
28. September 2022
o kratkodobom prenajme nebytoyych priestorov
NAJ_014/2022
60,00 € Gérec Ľubomír Obec Slanec
28. September 2022
Nájomná zmluva č.24092022/RO
NAJ_015/2022
60,00 € Plachetka Tomáš Obec Slanec
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.15042023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_003/2023
60,00 € Kačmárová Ivana Obec Slanec
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
15. Jún 2023
Nájomná zmluva č.18062023/RO o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NAJ_006/2023
60,00 € Korpa Vladimír Obec Slanec
28. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.6/2022
HRB_006/2022
50,00 € Džubák Viktor Obec Slanec
12. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_002/2023
50,00 € Petiová Darina Obec Slanec
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HRB_003/2023
50,00 € Angler Ajtony Zoltán Obec Slanec
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.8/2023
HRB_008/2023
50,00 € Vasil Miroslav Obec Slanec
21. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č.ZO/2018A15943-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZS_017/2023
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Slanec