Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Nájomná zmluva
645/5/B2
83,90 € Jarmila Kirligová Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023.
90,00 € Július Žiga, rod. Žiga Jasov
23. Február 2023
Dohoda o urovnaní
DU/23/05300/001
94,38 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Jasov
1. Jún 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 01.06.2022
01062022
100,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Jasov
5. Október 2022
Darovacia zmluva
05102022
100,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744/5B/2
110,89 € Jarmila Nováková Jasov
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
744/5A/2
110,89 € Erika Kalinská Jasov
13. December 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostno - technickej služby a služieb technika požiarnej ochrany
BOZP-OPP/2022/012
115,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Jasov
14. November 2022
Zmluva o dielo zo dňa 14.11.2022
14112022
120,00 € Edusteps Jasov
10. Február 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č. A/874/07/2007
3
120,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2023/01129
120,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
23112023
120,00 € základná škola s materskou školou Rozhanovce Jasov
25. Máj 2022
Kúpna zmluva zo dňa 25.05.2022
25052022
134,52 € Jozef Horváth Jasov
13. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy + Poistka č.9040237077
9040237077
137,89 € UNIQA poisťovňa, a.s. Jasov
20. Február 2024
Nájomná zmluva
645/3/A4
145,00 € Renáta Greizingerová Jasov
7. November 2023
Nájomná zmluva
645/5/B1
145,60 € Štefan Kirliga a Andrea Kirligová Jasov
7. November 2023
Nájomná zmluva
645/3/A5
147,55 € Ľuboslava Kellerová Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744/5A/3
148,85 € Mária Schwartzová Jasov
16. Január 2023
Kúpna zmluva zo dňa 13.01.2023
16012023
150,00 € Obec Rudník Jasov
21. December 2022
Nájomná zmluva č. 744/5B/1
744/5B/1
154,66 € Vladimír Juhár spolu s družkou Viera Lingyáková Jasov