Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Nájomná zmluva
706/2023
52,70 € Marta Horváthová Jasov
17. Október 2023
Nájomná zmluva
7172023
52,70 € Dzurik Milan spolu s manž. Jasov
18. Október 2023
Nájomná zmluva
710/2023-2
52,70 € Juraj Dzurik s manž. Katarína Dzuriková Jasov
23. Október 2023
Nájomná zmluva
713/2023-2
52,70 € Žiga Július spolu s manž. Eva Žigová Jasov
24. Október 2023
Nájomná zmluva
714/2023-2
52,70 € Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová Jasov
25. Október 2023
Nájomná zmluva
715/2023-2
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
1. November 2023
Nájomná zmluva
707/2023-2
52,70 € Erika Klempárová Jasov
29. November 2023
Nájomná zmluva
711/2023-2
52,70 € Ivan Žiga, Margita Žigová Jasov
22. Január 2024
Nájomná zmluva
708-1
52,70 € Milan Horváth a Angelika Horváthová Jasov
30. Január 2024
Nájomná zmluva
709-1
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
714/2024-1
52,70 € Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová Jasov
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
715/2024-1
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
706/2024-1
52,70 € Marta Horváthová Jasov
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby a nahrádza Zmluvu č.171/2004
30/22
60,00 € eurobus, a.s. Jasov
13. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov
7122023
60,00 € Mesto Bardejov Jasov
22. December 2022
Dohoda č. 22/41/054/897
22/41/054/897
63,27 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
12. Február 2024
Zmluva o dielo
09022024
70,00 € Edusteps Jasov
3. Máj 2022
Zmluva o inzercii a reklame
03052022
80,00 € Združenie POBYS Jasov
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01108
80,00 € Tibor Jopek Jasov
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2018/01141
80,00 € Monika Horváthová Jasov