Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023_01127
20,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
1. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01132
ZML. 2023/01132
20,00 € Alexandra Žigová Jasov
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01134
20,00 € Cirnerová Eva Jasov
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01133
20,00 € Cirnerová Eva Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01137
20,00 € Tomková Zuzana Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01136
20,00 € Kompušová Izabela Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01135
20,00 € Hudáková Ida Jasov
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01139
20,00 € Bodnár Oto Jasov
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01138
20,00 € Štefan Petruška Jasov
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01142
20,00 € Alexandra Žigová Jasov
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01144
20,00 € Jarmila Šimonová Jasov
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01145
20,00 € Július Kočik Jasov
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01146
20,00 € Dana Hužvarová Jasov
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2018/01147
20,00 € Veronika Dzuriková Jasov
6. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01091
25,00 € Veronika Dzuriková Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01111
ZML.2023/01111
25,00 € Katarína Veselá Jasov
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01123
ZML. 2023/01123
25,00 € Veronika Dzuriková Jasov
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01143
25,00 € Katarína Veselá Jasov
9. Marec 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
06032024
30,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Jasov
17. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3849112017
31,50 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Jasov