Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Listnatá vláknina
NO008113
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
1. Marec 2023
Nájomná zmluva
01032023
1,00 € Lukostrelecký klub JASOV, o.z. Jasov
7. December 2023
Nájomná zmluva
16102023
1,00 € JASFIT, o.z. Jasov
8. December 2022
Zmluva č. 1558/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí
1558/2022
15,00 € Obec Buzica, zriaďovateľ Centra voľného času pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzita - Buzica Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
28112023
15,00 € Obec Buzica Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01130
16,60 € Stanislav Balog Jasov
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01084
20,00 € Monika Šavliková Jasov
5. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01084
20,00 € Monika Šavliková Jasov
6. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01085
20,00 € Jarmila Kirligová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01088
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01089
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01090
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01087
20,00 € Jaroslav Gajdoš Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01093
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01092
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01094
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01095
20,00 € Adela Magyarová Jasov
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01096
20,00 € Dezider Žiga Jasov
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01097
20,00 € Ján Dzurik Jasov
18. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01099
ZML. 2022/01099
20,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov