Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/054/2165
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
25. Október 2023
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/010/51
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
1. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.21.12.2022
4
0,00 € BLS com.s.r.o. Jasov
7. November 2023
Zmluva o Balíkovom účte
6112023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Jasov
7. November 2023
Zmluva o Elektronickej službe Bussiness24
06112023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Jasov
23. November 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001267-021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Jasov
24. November 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € Salexcontrol s.r.o. Jasov
28. November 2023
Darovacia zmluva
24102023
0,00 € Envirocentrum, s.r.o. Jasov
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
324264/P/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Jasov
16. Január 2024
Dodatok č.19 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
19
0,00 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
19. Január 2024
ťažba dreva
1/2024
0,00 € Rudolf Ďurana Jasov
13. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2142
0,00 € Espik Group s.r.o. Jasov
15. Február 2024
Listnatá vláknina
NO007542
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
15. Február 2024
Drevina
2/2024
0,00 € KOSCSÁK TRANS WOOD KFT. Jasov
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí rezervovanej kapacity
101104723ZoMRK
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Jasov
9. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100000153B/2024
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Jasov
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19032024
0,00 € Natur-Pack, a.s. Jasov
20. Marec 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou
30-000170435PO2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Jasov
3. Apríl 2024
predaj dreviny
3/2024
0,00 € Zemplén--Wood-Trans Kft Jasov
30. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
DO3_SEP-IMRK-2021-004300
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov