Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
12042023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická Jasov
15. Máj 2023
Kúpna zmluva - školské ovocie
15052023
0,00 € EMATRADE s.r.o. Jasov
26. Máj 2023
Listnatá vláknina
NO006243
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
27. Jún 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 25.11.2023
27062023
0,00 € Ingrida Dzuriková Jasov
28. Jún 2023
predaj C vlákniny
10/2023
0,00 € Rudolf Ďurana Jasov
3. Júl 2023
DOHODA 23/41/054/1498
23/41/054/1498
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o bežnom účte
07/07/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
14. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
13072023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
31. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
31072023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
18. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať (ďalej len ,, Zmluva) č. RA-SNCA/20201443
RA-SNCA/20201443
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej certifikačnej autority Obec Jasov
30. August 2023
Zmluva 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /TSP/
1-806390605774
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec/
1-806389895940
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / KD/
1-806389289219
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec-int/
1-806389320917
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
22. September 2023
Zmluva o spolupráci NP RT I.
401/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
3. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/1847
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Jasov
5. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.15/2022
2
0,00 € Intersystem EU s.r.o. Jasov
13. Október 2023
drevina Sm, Jd
11/2023
0,00 € Píla Rúfus, s.r.o. Jasov
16. Október 2023
Listnatá vláknina
No007121
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov