Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
12022024
6 000,00 € Lukostrelecký klub JASOV, o.z. Jasov
3. Jún 2022
Zmluva o dielo , zo dňa 02.06.2022
02062022/1
6 960,00 € EURO GEO s.r.o. Jasov
17. Apríl 2024
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409495252
7 996,44 € Generali Poisťovňa Jasov
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.....
24/41/054/62
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
14. Júl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 10.07.2023
14072023
8 500,00 € 3H AUTO s.r.o. Jasov
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio
29062022
9 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Jasov
25. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
24/41/054/862
9 495,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
26. Jún 2023
Kúpna zmluva zo dňa 22.06.2023
26062023
9 981,00 € Róbert Sačko Jasov
30. August 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Dodatok č. 18
10 868,72 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
11012023
12 500,00 € Telovýchovná jednota AC Jasov Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09012024 - 1
13 500,00 € TJ AC Jasov Jasov
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
10012023
14 000,00 € Telovýchovná jednota TATRAN Jasov Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09012024 - 2
14 000,00 € TJ Tatran Jasov Jasov
27. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-662/2022, príloha č.1 Zoznam minimálnej technickej výbavy, príloha č. 2 Protokol o odovzdaní a prevzatí
KRHZ-KE_VO-662/2022
14 359,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jasov
25. Október 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
16.
14 716,20 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Stavebný dozor Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská - zberný dvor
25072022_1
16 350,00 € Kontrol STAV, s.r.o. Jasov
7. Apríl 2022
Mandátna zmluva
300322-1
17 740,80 € Project Consult, spol.s.r.o. Jasov
8. Február 2023
Dodatok č.17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
17
20 458,40 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB STAVEBNÉHO DOZORU pre projekt ,, Novostavba materskej školy v obci Jasov´´
12052023
21 600,00 € Ing. Peter Ferenc Jasov
21. November 2022
Dohoda číslo 22/41/054/718
22/41/054/718
21 820,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov