Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o dielo
061123-1
3 600,00 € Project Consult, spol.s.r.o. Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1072023
4 000,00 € Telovýchovná jednota AC Jasov Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Kontajnery na zber a separovanie odpadu Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská.
25072022
4 536,00 € KATIS s.r.o. Jasov
6. Jún 2023
Mandátna zmluva č.100323-1
100323-1
4 865,00 € Diervilla, spol. s.r.o. Jasov
3. Júl 2023
DOHODA č. 23/41/054/1493
23/41/054/1493
4 928,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
9. Máj 2023
DOHODA č. 23/41/054/771 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/41/054/771
4 932,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DFQ2-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jasov
28. Jún 2023
Mandátna zmluva č.090323-1 riadenie projektu-externý manažment pre projekt s názvom Novostavba materskej školy v obci Jasov
090323-1
5 568,00 € Project Consult, spol.s.r.o. Jasov
25. Október 2022
ťažba dreva na lesných pozemkoch, porast 6 v množstve 210m3
1/2022
5 796,00 € Rudolf Ďurana Jasov
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
12022024
6 000,00 € Lukostrelecký klub JASOV, o.z. Jasov
3. Jún 2022
Zmluva o dielo , zo dňa 02.06.2022
02062022/1
6 960,00 € EURO GEO s.r.o. Jasov
17. Apríl 2024
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409495252
7 996,44 € Generali Poisťovňa Jasov
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.....
24/41/054/62
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
14. Júl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 10.07.2023
14072023
8 500,00 € 3H AUTO s.r.o. Jasov
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio
29062022
9 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Jasov
25. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
24/41/054/862
9 495,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
26. Jún 2023
Kúpna zmluva zo dňa 22.06.2023
26062023
9 981,00 € Róbert Sačko Jasov
30. August 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Dodatok č. 18
10 868,72 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
11012023
12 500,00 € Telovýchovná jednota AC Jasov Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09012024 - 1
13 500,00 € TJ AC Jasov Jasov