Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 5
720,00 € Peter Hradický, rod. Hradický Jasov
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
20032024
720,00 € Herichová Irena Jasov
26. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.05.2023
26052023 - 1
774,00 € Róbert Kováč, rod. Kováč Jasov
26. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.05.2023
26052023
780,00 € Alena Virasztó, rod. Krausová Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-806097640084
821,00 € T-Com Slovak Telecom Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-4
868,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní
07092023-1
900,00 € BM Tender&Consulting, s.r.o. Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-2
912,28 € Ing. Peter Budzák Jasov
8. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409481707
957,96 € Generali Poisťovňa Jasov
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorený v zmysle§7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v spojení s §2 ods.2 a násl. Všeobecne záväzného nari
16062023
1 000,00 € JASFIT Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024
1 000,00 € JASFIT, o.z. Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-3
1 077,76 € Mgr. Gizela Kucserová a spol Jasov
19. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409506256
1 223,36 € Generali Poisťovňa Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-5
1 300,00 € Karol Fülöp Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023,.
1 336,00 € Ingrida Dzuriková Jasov
3. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
03052023
1 339,82 € Mgr. Andrea Kázsmérová, rod. Budzáková Jasov
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 11.07.2022
11072022
1 500,00 € Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov Jasov
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 12.01.2023
12012023
1 500,00 € Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z. Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
27112023
1 500,00 € Obec Poproč Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-1
1 500,00 € Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z. Jasov