Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Nájomná zmluva č. 744/5B/1
744/5B/1
154,66 € Vladimír Juhár spolu s družkou Viera Lingyáková Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B5
155,34 € Peter Balogh a Viera Baloghová Jasov
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
645/5/B10
155,39 € Katarína Fülöpová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B9
156,05 € Patrícia Cestická a Norbert Cestický Jasov
31. Január 2024
Nájomná zmluva
744/5B/5
158,45 € Edita Korineková Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5A/4
744/5A/4
158,55 € Štefan Spisak a Andrea Spisak Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744_5B_3
158,55 € Katarína Bábová Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5B/6
711/5B/6
158,85 € Bc. Veronika Sivačková Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5B/6
744/5B/6
158,85 € Bc. Veronika Sivačková Jasov
30. Október 2023
Nájomná zmluva
645/5/B6
160,00 € Zuzana Vachaľová a Michal Vachaľ Jasov
12. Január 2024
Nájomná zmluva
645-5
161,11 € Mária Jasaňová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/3/A3
162,01 € Veronika Starková Jasov
30. Október 2023
Nájomná zmluva
645/3/A2
162,80 € Ján Molnár a Jana Molnárová Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744/5B/4
168,25 € Vladimír Sabol a Nikoleta Sabolová Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-1
222,65 € Anna Orechovská Jasov
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1506/2022
1506/2022
240,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, štatutárny zástupca Mgr. István Nagy, riaditeľ CVČ Jasov
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
16122022
240,00 € Mesto Košice Jasov
26. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/52/03/2022/PL uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1. Obec Jasov - Príkazca 1.2. Regionálne združenie obcí Košice-okolie - Príkazník 1.3. Komunál - Servis, s.r.o. - Dodávateľ služby verejného obstarávania
VO/52/03/2022/PL
300,00 € Regionálne združenie obcí Košice-okolie Jasov
7. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
07092023
300,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
15122023
420,00 € Mesto Košice Jasov