Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
SPP - Zmluva o dodávke plynu
02122022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jasov
13. December 2022
Zmluva o grantovom účte
13122022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
22. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1185_SZ
ZM-KO-OD-22-1185_SZ
0,00 € KOSIT a.s. Jasov
3. Február 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 - Protokol o odovzdaní a prevzatí tabletu/ tabletov v zmysle darovacej zmluvy ZML-3-63/2021-230
03022023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Jasov
6. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
06022023-2
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
6. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
06022023-1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
16. Február 2023
dodávka dreva
NO005943
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
16. Február 2023
dodávka dreva
01/2023
0,00 € FOREST - JM Jasov
22. Február 2023
Dohoda o zániku poistnej zmluvy č.6558167990/0512023444 bez dodržania šesťtýždňovej výpovednej lehoty
6558167990/0512023444
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Jasov
14. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Jasov
14. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0287
0,00 € DEUS: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Jasov
23. Marec 2023
Dodávky dreviny 50m3
7/2023
0,00 € Marián Bednár Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny 50m3
6/2023
0,00 € MIGI spol s.r.o. Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny
5/2023
0,00 € Drevosklad JJJ, s.r.o. Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny 200m3
4/2023
0,00 € EKOMBAU, s.r.o Jasov
23. Marec 2023
Dodávka dreviny 100m3
3/2023
0,00 € ŠOVO-TRANS Jasov
31. Marec 2023
dodávka dreviny
9/2023
0,00 € KOSCSÁK TRANS WOOD KFT. Jasov
31. Marec 2023
dodávka dreviny
8/2023
0,00 € FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Jasov
5. Apríl 2023
mandátna zmluva
Dodatok 1
0,00 € Pra-Les s.r.o. Jasov
12. Apríl 2023
DOHODA číslo 23/41/054/476
23/41/054/476
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov