Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11102021
1
0,00 € TECHNOLOGY plus s.r.o. Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Drevina Br, Bk, Db, Br
4/2022
0,00 € DULBOD Dezider Bodnár Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Drevina Db
5/2022 - doplnok
0,00 € Zemplén--Wood-Trans Kft Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Bk, Hb, Js, Lp
7/2022
0,00 € ŠOVO-TRANS Jasov
19. Apríl 2022
Dodávka drevnej hmoty
6/2022
0,00 € EKOMBAU, s.r.o Jasov
26. Apríl 2022
Dodávka drevnej hmoty II. Q 2022
NO004571
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
9. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
22/41/054/228
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
18. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie / maloodber/ zo dňa 18.05.2022
18052022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jasov
15. Jún 2022
Drevina Bk, Hb, Db
08/2022
0,00 € Píla Rúfus, s.r.o. Jasov
2. August 2022

Dodatok č.1 Ku zmluve o dielo
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
8. August 2022
Dodávka drevnej hmoty
9/2022
0,00 € Vladimír Laslofi Jasov
18. August 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu / zmluva zo dňa 17.08.2022
17082022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Jasov
14. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
14102022
0,00 € Ing. Marcel Benko Jasov
21. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.08.2019
1.
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
21. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2022
2.
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/20
22/41/010/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/21
22/41/010/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
10. November 2022
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-VO-424/2022 + protokol o odovzdaní a prevzatí, príloha č.2 k Darovacej zmluve č. KRHZ-KE-VO-424/2022
KRHZ-KE-VO-424/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Jasov
15. November 2022
Dohoda č.22/41/012/34
22/41/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
21. November 2022
Dodávka drevnej hmoty
10/2022
0,00 € FOREST - JM Jasov