Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Zmluva 1423 173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
122023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0480 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
112023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda č. 23/25/054/102
102023
68,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda číslo: 23/25/054/120
92023
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
82023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Petrovice
20. Február 2023
Kúpna zmluva - kontajnery
72023
1 440,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
20. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
62023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
13. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
52023
0,10 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Petrovice
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz.osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods.6 zákona o sociálnych službách 2023
42023
195 264,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Petrovice
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 1.8.2019
32023
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva uzat.podľa §58 a nasl.zákona č. 650/2004 Z.z. o DDS
22023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
12023
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
21. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
202022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
1. December 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E3526 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
192022
0,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí závodného stravovania
182022
0,00 € Marián Skukálek, Reštaurácia GÓL Obec Petrovice
24. November 2022
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 09/2022
172022
0,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
162022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
152022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
27. Október 2022
Zmluva č. E3526 08I03
142022
113 200,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
25. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
132022
0,00 € Občania obce Obec Petrovice