Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
113/2023
9,80 € Obec Petrovice Róbert Keblúšek
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
42/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Danišová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
41/2023
4,90 € Obec Petrovice Božena Makyňová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1/2023
9,80 € Obec Petrovice Eva Mahdíková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
95/2023
9,80 € Obec Petrovice Jozef Šutara
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
231/2023
9,80 € Obec Petrovice Ján Klandúch
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
132/2023
19,60 € Obec Petrovice Anna Magalová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2023
19,60 € Obec Petrovice Ivan Rumana
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
61/2023
4,90 € Obec Petrovice Vlasta Kubalová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
133/2023
9,80 € Obec Petrovice Jana Žideková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
134/2023
9,80 € Obec Petrovice Vladimír Levko
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
79/2023
4,90 € Obec Petrovice Helena Komadová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
58/2023
14,70 € Obec Petrovice Mária Beličková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
90/2023
14,70 € Obec Petrovice Eva Mišutková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
176/2023
9,80 € Obec Petrovice Sidónia Klacková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
93/2023
9,80 € Obec Petrovice Jana Komadová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
216/2023
9,80 € Obec Petrovice Marta Komadová
19. Máj 2023
Licenčná zmluva
152023
200,00 € eSYST,s.r.o. Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
142023
0,00 € NATUR-Pack, a.s. Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
132023
21,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín Obec Petrovice