Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Darovacia zmluva uzatvorená na základe§628 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občian.zákonníka
112022
1 175,25 € Nadácia Spoločne pre región Obec Petrovice
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
42022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Petrovice
2. Máj 2023
Zmluva 1423 173 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
122023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 168 o poskyt.dotácie z prostriedkov DPO SR
62024
1 400,00 € Obec Petrovice Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
20. Február 2023
Kúpna zmluva - kontajnery
72023
1 440,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
4. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí štatutárnych audítorských služieb
052022
2 400,00 € Ing. Jozefína Smolková Obec Petrovice
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
162023
2 575,00 € Ing. Jozefína Smolková Obec Petrovice
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
32022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Petrovice
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0480 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
112023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0486 o poskyt.dotácie z prostriedkov DPO SR
72024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Petrovice
11. Január 2024
Mandátna zmluva č. 17/2023
12024
7 200,00 € Urbion sk, s.r.o. Obec Petrovice
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
212023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Petrovice
9. September 2022
Kúpna zmluva č. 09/2022
92022
13 376,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
2. Máj 2024
Zmluva o dielo č.24042024 pre vypracovanie Územného plánu obce Petrovice
82024
27 120,00 € Ing. arch. Peter Krajč - AA Obec Petrovice
18. Október 2022
Dohoda č. (09/2022/04) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR
122022
30 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Petrovice
3. August 2022
Dodatok č. 4 zmluvy č.2009 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod.komunál.odpadov a drobných stavebných odpadov
062022
45 753,00 € T+T, a.s. Obec Petrovice
9. September 2022
Kúpna zmluva č. 08/2022
82022
85 624,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
27. Október 2022
Zmluva č. E3526 08I03
142022
113 200,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz.osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods.6 zákona o sociálnych službách 2023
42023
195 264,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Petrovice