Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
301/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Chalásová
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
11/2023
9,80 € Obec Petrovice Peter Šebeňa
21. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
160/2023
9,80 € Obec Petrovice Anna Šušolíková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
90/2023
14,70 € Obec Petrovice Eva Mišutková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
58/2023
14,70 € Obec Petrovice Mária Beličková
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
47/2023
14,70 € Obec Petrovice Mária Durneková
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2023
19,60 € Obec Petrovice Ivan Rumana
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
132/2023
19,60 € Obec Petrovice Anna Magalová
13. Júl 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
276/2023
19,60 € Obec Petrovice Beáta Lešková
18. Máj 2023
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
132023
21,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín Obec Petrovice
27. September 2023
Zmluva o výkone supervízie
202023
40,00 € PhDr. Magdaléna Točíková Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda č. 23/25/054/102
102023
68,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
24. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
072022
124,80 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
12023
144,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
82023
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Petrovice
19. Máj 2023
Licenčná zmluva
152023
200,00 € eSYST,s.r.o. Obec Petrovice
26. Apríl 2023
Dohoda číslo: 23/25/054/120
92023
205,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Petrovice
25. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
192023
235,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Petrovice
14. August 2023
Nájomná zmluva
172023
632,00 € AGROFATRA, s.r.o. Obec Petrovice
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
42024
1 020,00 € Spišská katolícka charita Obec Petrovice