Centrálny register zmlúv

Obec Kotešová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 18/2015
6/2024
333,08 € Obec Štiavnik Obec Kotešová
13. Február 2024
Servisná zmluva
4/2024
1 874,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Kotešová
12. Február 2024
Servisná zmluva č. SZ 2024 91 OP KT
5/2024
0,00 € AGROSERVIS spol. s.r.o. Obec Kotešová
9. Február 2024
Servisná zmluva
4/2024
1 874,00 € LED-SERVOCE, s.r.o. Obec Kotešová
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2024
456,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
23. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
2/2024
200,00 € Ing. Jozef Tvrdý Obec Kotešová
22. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve č. 272/2019/CZO o zhodnotení/zneškodnení odpadov
1/2024
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby
61/2023
1 260,00 € Roman Papánek - ROMSTAV Obec Kotešová
18. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 1924 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
60/2023
0,00 € T+T, a.s. Obec Kotešová
14. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/397
59/2023
0,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Obec Kotešová
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov6
58/2023
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kotešová
6. December 2023
Dohoda o zabezpečení riadneho výkonu správy na Matričnom úrade v Kotešovej
57/2023
0,00 € Obec Veľké Rovné Obec Kotešová
4. December 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 110/2024
56/2023
0,00 € Kronospan, s.r.o. Obec Kotešová
15. November 2023
Kúpna zmluva č. 2431139673
55/2023
456,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kotešová
10. November 2023
Zmluva na poskytnutie služby
54/2023
20,00 € PRACTIC s.r.o., MUDr. Adriana Papánková Obec Kotešová
23. Október 2023
Kúpna zmluva
52/2023
675,00 € Obec Kotešová Jozef Humeník a Valéria Humeníková
23. Október 2023
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 57/2016
37/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kotešová Obec Kotešová
19. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05z
51/2023
169 346,83 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Kotešová
18. Október 2023
Dohoda č. 23/25/010/23 o pomoci v hmotnej núdzi
50/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Kotešová
9. Október 2023
Kúpna zmluva č. 2430973772
49/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o Obec Kotešová