Centrálny register zmlúv

Obec Kamenné Kosihy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Kúpna zmluva
Kupna zmluva
0,00 € Predávajúci A a B Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Günther Groß a Oľga Gross Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
2/1/2023
0,00 € Robert Donč Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
3/1/2023
0,00 € Martin Karácsonyi Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
4/1/2023
0,00 € Romana Kyselková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
5/1/2023
0,00 € Ladislav Tóth Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
1/2023
0,00 € Tassyová Katarína Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej dňa 17.04.2003
Dodatok č.1
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
3/1/2023
0,00 € Gabriel Rácz Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Eva Lacková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Predávajúci A a Predávajúci B Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Pracovná zmluva
Pracovná zmluva
0,00 € Mgr. Noémi Ďörďová Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Kúpna zmluva
Kupna zmluva
0,00 € Zoltán Gemer Obec Kamenné Kosihy
6. Október 2023
Zmluva o charitatívnej reklame
Zmluva o charitatívnej reklame
0,00 € Róbert Lavrík - Solo Leveling Obec Kamenné Kosihy
13. Október 2023
Nájomná zmluva
17/1/2023
0,00 € Kevin Hraško Obec Kamenné Kosihy
24. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € Zoltán Gemer Obec Kamenné Kosihy
25. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Gemer
0,00 € Zoltán Gemer Obec Kamenné Kosihy
31. Október 2023
Nájomná zmluva č. 11/1/2023
11/1/2023
0,00 € Róbert Dobos Obec Kamenné Kosihy
31. Október 2023
Nájomná zmluva č. 1/1/2023
1/1/2023
0,00 € Katarína Boldogová Obec Kamenné Kosihy
24. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2/2023
2/2023
0,00 € Jaroslav Kotian Obec Kamenné Kosihy