Centrálny register zmlúv

Obec Kamenné Kosihy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej dňa 17.04.2003
Dodatok č.1
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Kamenné Kosihy
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2/2024
1/2/2024
0,00 € J-STAV spol.s.r.o. Obec Kamenné Kosihy
20. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 1/2024
1/2024
0,00 € Atax office s.r.o. Obec Kamenné Kosihy
20. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2024BBZ13286-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Obec Kamenné Kosihy
31. Január 2024
Nájomná zmluva č. 6/1/2024
Nájomná zmluva č. 6/1/2024
0,00 € Aneta Záhorská Obec Kamenné Kosihy
31. Január 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov
Zmluva o nájme lesných pozemkov
0,00 € Lesy SR Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Eva Lacková Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 1/1/2024
Nájomná zmluva č. 1/1/2024
0,00 € Katarína Boldogová Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 2/1/2024
Nájomná zmluva č. 2/1/2024
0,00 € Peter Petrík Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 3/1/2024
Nájomná zmluva č. 3/1/2024
0,00 € Gabriel Rácz Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 4/1/2024
Nájomná zmluva č. 4/1/2024
0,00 € Gabriel Gyenes Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 5/1/2024
Nájomná zmluva č. 5/1/2024
0,00 € Ladislav Durky Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 6/1/2024
Nájomná zmluva č. 6/1/2024
0,00 € Peter Fuchsleitner Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 7/1/2024
Nájomná zmluva č. 7/1/2024
0,00 € Krisztian Laslo Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 8/1/2024
Nájomná zmluva č. 8/1/2024
0,00 € Valent Milan Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 8/1/2024
Nájomná zmluva č. 8/1/2024
0,00 € Beata Balgová Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 9/1/2024
Nájomná zmluva č. 9/1/2024
0,00 € Milan Valent Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 10/1/2024
Nájomná zmluva č. 11/1/2024
0,00 € Róbert Dobos Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 12/1/2024
Nájomná zmluva č. 12/1/2024
0,00 € Katarína Marková Obec Kamenné Kosihy
26. Január 2024
Nájomná zmluva č. 13/1/2024
Nájomná zmluva č. 13/1/2024
0,00 € Fónody Szabolcs Obec Kamenné Kosihy