Centrálny register zmlúv

Obec Hokovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
LICENČNÁ ZMLUVA
256
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Hokovce
21. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
255
0,00 € 3W Slovakia s.r.o. Obec Hokovce
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve
247
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hokovce
2. Apríl 2024
Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii
242
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Hokovce
2. Apríl 2024
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ VYKUPU A ZBERU
241
0,00 € HANYX s.r.o. Obec Hokovce
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
236
0,00 € Richard Psota Obec Hokovce
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
235
0,00 € Mgr. Ján Lormusz Obec Hokovce
15. Február 2024
Zmluva o dodávke vody
222
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hokovce
15. Február 2024
Zmluva o dodávke vody
221
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hokovce
9. Február 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
217
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Hokovce
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
214
0,00 € MPSVR SR Obec Hokovce
29. December 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí služieb
211
0,00 € Waste transport, a.s. Obec Hokovce
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
206
0,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Hokovce
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
204
0,00 € DUO PROjekt, s. r. o. Obec Hokovce
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
197
0,00 € JUDr. Oľga Jankovičová Obec Hokovce
25. August 2023
Zmluva o dielo
194
0,00 € TIOR s.r.o. Obec Hokovce
25. August 2023
Zmluva o dielo
193
0,00 € FARADY s.r.o. Obec Hokovce
22. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DII7-91-108
192
20 800,00 € MIRRI SR Obec Hokovce
26. Máj 2023
Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi
172
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Hokovce
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
163
0,00 € DUO PROjekt, s.r.o. Obec Hokovce