Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Hokovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
206
0,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Hokovce
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
204
0,00 € DUO PROjekt, s. r. o. Obec Hokovce
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
197
0,00 € JUDr. Oľga Jankovičová Obec Hokovce
25. August 2023
Zmluva o dielo
194
0,00 € TIOR s.r.o. Obec Hokovce
25. August 2023
Zmluva o dielo
193
0,00 € FARADY s.r.o. Obec Hokovce
22. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DII7-91-108
192
20 800,00 € MIRRI SR Obec Hokovce
26. Máj 2023
Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi
172
0,00 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Hokovce
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
163
0,00 € DUO PROjekt, s.r.o. Obec Hokovce
6. Február 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.11.2022
151
0,00 € Richard Psota Obec Hokovce
21. December 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
147
0,00 € Waste transport, a.s. Obec Hokovce
23. November 2022
Kúpna zmluva
144
0,00 € Mgr. Ján Lormusz Obec Hokovce
23. November 2022
Kúpna zmluva
143
0,00 € Richard Psota Obec Hokovce
2. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 12/2019
136
0,00 € Štefan Tipary EKOLSTAV Obec Hokovce