Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000115
0,00 € Technické služby Brezno Kráľová Júlia
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní služby
HRS-1-2022-058
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Technické služby Brezno
6. September 2022
Poistná zmluva
6809428279
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Technické služby Brezno
7. September 2022
Zmluva o spolupráci
ZNHD-2022-504-000012
0,00 € SLOVPLYN, s.r.o. Technické služby Brezno
7. September 2022
Zmluva o pripojení trafostanici Zimný štadión
ZMOS-2022-206-000005
0,00 € Technické služby Brezno GreenWay Infrastructure s.r.o.
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní Palubnej jednotky v režime predplatného mýta
ZND-2022-501-000027
0,00 € SkyToll,a.s. Technické služby Brezno
7. September 2022
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta
ZND-2022-501-000028
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Technické služby Brezno
7. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
01/2022
0,00 € ZO OZ KOVO Technické služby Brezno Technické služby Brezno
8. September 2022
Zmluva
30/2021/BTS
0,00 € Eorbis s.r.o. Technické služby Brezno
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
ZNDH-2022-504-000014
0,00 € Hotelová akadémia v Brezne Technické služby Brezno
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
ZNHD-2022-504-000014
0,00 € Technické služby Brezno Hotelová akadémia
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos a o poskytovaní služieb
ZNHD-2022-504-000015
0,00 € AKUOS, s.r.o. Technické služby Brezno
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom zariadenia onePos a o poskytovaní služieb
ZNHD-2022-504-000015
0,00 € AKUOS, s.r.o. Technické služby Brezno
9. September 2022
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
ZNHD-2022-504-000016
0,00 € Ján Roštár Technické služby Brezno
14. September 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností
849/2022
0,00 € Technické služby Brezno Mária Lepková - maserské služby
19. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121427
ZND-2020-501-000040
0,00 € Energie 2 , a.s. Technické služby Brezno
21. September 2022
Partnerská zmluva o poskytovaní ubytovania
ZNHD-2022-504-000018
0,00 € BOOKING.COM B.V. Technické služby Brezno
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000116
0,00 € Technické služby Brezno Stanček Ján Ml.
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000117
0,00 € Technické služby Brezno Kútiková Anna
27. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000118
0,00 € Technické služby Brezno Zemková Jana