Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000106
0,00 € Technické služby Brezno Slepička Jozef Ing.
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000107
0,00 € Technické služby Brezno Štefančíková Ľubica
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000108
0,00 € Technické služby Brezno Badinka Milan
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000023
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Janoštiak
19. August 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/47667/011
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
19. August 2022
Rámcová Zmluva OVZ1280/2018
ZNHD-2022-504-000007
0,00 € Milan Mlynár Technické služby Brezno
19. August 2022
Kúpny zmluva
ZNHD-2022-504-000008
0,00 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Technické služby Brezno
23. August 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202208
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
23. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZNHD-2022-504-000009
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Technické služby Brezno
23. August 2022
Zmluva o odpadoch
ZMKO-2022-213-000001
0,00 € Technické služby Brezno Tále, a.s.
25. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
ZNHD-2022-504-000010
0,00 € B.W.D.s.r.o. Technické služby Brezno
25. August 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107102210
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technické služby Brezno
25. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000025
0,00 € Technické služby Brezno Mako plus, s.r.o.
30. August 2022
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
ZMOS-2022-206-000004
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Technické služby Brezno
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000109
0,00 € Technické služby Brezno Medzihradská Lucia
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000110
0,00 € Technické služby Brezno Brozman Oto
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000111
0,00 € Technické služby Brezno Polónyová Zuzana
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000112
0,00 € Technické služby Brezno Sujová Eva
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000113
0,00 € Technické služby Brezno Skačanová Eva
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000114
0,00 € Technické služby Brezno Liptáková Katarína