Centrálny register zmlúv

Technické služby Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000097
0,00 € Technické služby Brezno Fízer Jaroslav
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000098
0,00 € Technické služby Brezno Ripperová Zuzana
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000099
0,00 € Technické služby Brezno Kuvik Ivan
4. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2022-212-000023
0,00 € Technické služby Brezno Jozef Janoštiak
4. August 2022
Zmluva č.202218
202218
0,00 € Mýval s.r.o. Technické služby Brezno
4. August 2022
Registrácia zákazníka/Rámcové podmienky rozvozu
ZND-2022-501-000025
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Technické služby Brezno
4. August 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZNK-2022-503-000036
0,00 € Mgr. Monika Grlická Technické služby Brezno
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A20348487
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
9. August 2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
A20348487
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
9. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A20348487
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
10. August 2022
Kúpno-predajná zmluva
ZNHD-2022-504-000005
0,00 € Jaroslav Ridzoň - Pekáreň Vrchy Technické služby Brezno
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000100
0,00 € Technické služby Brezno Nikitinová Adela
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000101
0,00 € Technické služby Brezno Bizub Ladislav Ing.
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000102
0,00 € Technické služby Brezno Štubňa Ivan
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000103
0,00 € Technické služby Brezno Grlický Richard
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000097
0,00 € Technické služby Brezno Trnavský Peter
10. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000104
0,00 € Technické služby Brezno Trnavský Peter
11. August 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
ZNHD-2022-504-000006
0,00 € Hotelová akadémia v Brezne Technické služby Brezno
15. August 2022
Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve
VP/22/47667/010
0,00 € SOZA Technické služby Brezno
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2022-101-000105
0,00 € Technické služby Brezno Kajan Peter Ing.